Elektryka przemysłowa - realizacja inwestycji, badania, przeglądy i serwis

W ramach usług związanych z elektryką przemysłową tworzymy rozmaite instalacje elektryczne, takie jak stacje transformatorowe SN i NN, linie kablowe i sterownicze czy kable grzejne. Zapewniamy projekt dostosowany do warunków przestrzennych oraz precyzyjny montaż. Elektryka przemysłowa zakłada rozmaite działania, dlatego budujemy też rozdzielnice elektroenergetyczne oraz instalujemy oświetlenie. Oprócz usług czysto konstrukcyjnych wykonujemy pomiary elektryczne. Badania dotyczą między innymi izolacji kabli, instalacji odgromowych i uziemiających oraz konfiguracji zabezpieczeń.

Przemysłowe instalacje elektryczne - kompleksowy pakiet usług

Oprócz zleceń projektowych i wdrożeniowych oferujemy także okresowe przeglądy i serwis urządzeń. Nasza oferta serwisowa obejmuje wszelkie instalacje elektryczne funkcjonujące w przemyśle. Zajmujemy się kontrolą prac rozdzielnic, transformatorów, linii kablowych oraz silników. Przemysłowe instalacje elektryczne wymagają stałego nadzoru w celu wykrycia ewentualnych usterek i możliwie jak najszybszej naprawy. Elektryka przemysłowa to niezwykle szeroka dziedzina, dlatego nie wahamy się korzystać z usług outsourcingowych w kwestiach eksploatacji i obsługi maszyn.

Elektryka przemysłowa

1. Kompleksowe prowadzenie inwestycji

 • stacje transformatorowe SN, NN, rozdzielnice elektroenergetyczne
 • linie kablowe SN, NN, sterownicze
 • instalacje siły i oświetlenia w budownictwie przemysłowym
 • projektowanie i instalacja kabli grzejnych dla instalacji przemysłowych

2. Badania i pomiar w zakresie urządzeń elektrycznych

 • izolacji kabli, maszyn i urządzeń elektroenergetycznych
 • instalacji elektrycznych, odgromowych, uziemiających
 • nastaw zabezpieczeń
 • kontrolne rezystancji uzwojeń i izolacji transformatorów skuteczności
  ochrony od porażeń , natężenia oświetlenia itp. badania termowizyjne

3. Przeglądy, serwis, utrzymanie ruchu

 • rozdzielnic, transformatorów, linii kablowych, silników WN i NN
 • lokalizacja usterek, naprawy bieżące instalacji i urządzeń
 • usługi outsourcingowe w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń
  elektroenergetycznych

Pomiary elektryczne – ocena bezpieczeństwa i funkcjonalności urządzeń elektroenergetycznych

Wykonujemy profesjonalne pomiary wszelkich maszyn i urządzeń elektroenergetycznych. Są one niezbędne, by mieć całkowitą pewność, że przemysłowe instalacje elektryczne funkcjonują prawidłowo i nie stanowią zagrożenia dla użytkowników. Wykonujemy między innymi badania kontrolne rezystancji uzwojeń oraz oceniamy stopień skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Pomiary elektryczne dotyczą również kwestii związanych oświetleniem, czyli chociażby natężenia światła. Brak regularnie przeprowadzanej kontroli w zakresie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych stwarza zagrożenie dla pracowników, a także grozi wysokimi karami pieniężnymi i przekreśla szanse na otrzymanie odszkodowania w razie wystąpienia awarii.

Współpraca