Oferta

Oferta Asapel: automatyka przemysłowa, projektowanie sterowników

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

1. Projektowanie i Wdrożenie

 • programowanie sterowników PLC i paneli operatorskich
 • systemy analizy atmosfery i sygnalizacji przeciwpożarowej
 • telewizja przemysłowa, monitoring i alarmy
 • automatyzacja procesów, maszyn i urządzeń
 • projektowanie i prefabrykacja szaf sterowniczych i rozdzielnic
 • systemy bezpieczeństwa maszyn i urządzeń

2. Utrzymanie ruchu, prace montażowe, remontowe

 • lokalizacja uszkodzeń, naprawy bieżące i konserwacja urządzeń AP
 • montaż urządzeń i instalacji dla automatyki przemysłowej
 • modyfikacja istniejącego oprogramowania zgodnie z życzeniami klienta
 • prace rozruchowe
   

3. Prace kontrolno-pomiarowe i serwisowe

 • kalibracja pętli sygnalizacyjnych i pomiarowych
 • kalibracja urządzeń ciśnieniowych (0-700 bar)
 • serwis maszyn i urządzeń (w wykonaniu zwykłym i przeciw wybuchowym Ex)

Oferta Asapel: elektryka przemysłowa prace pomiarowe

ELEKTRYKA PRZEMYSŁOWA

1. Kompleksowe prowadzenie inwestycji

 • stacje transformatorowe SN, NN, rozdzielnice elektroenergetyczne
 • linie kablowe SN, NN, sterownicze
 • instalacje siły i oświetlenia w budownictwie przemysłowym
 • projektowanie i instalacja kabli grzejnych dla instalacji przemysłowych
   

2. Badania i pomiary w zakresie urządzeń elektrycznych

 • izolacji kabli, maszyn i urządzeń elektroenergetycznych
 • instalacji elektrycznych, odgromowych, uziemiających
 • nastaw zabezpieczeń
 • kontrolne rezystancji uzwojeń i izolacji transformatorów skuteczności ochrony od porażeń , natężenia oświetlenia itp. badania termowizyjne
   

3. Przeglądy, serwis, utrzymanie ruchu

 • rozdzielnic, transformatorów, linii kablowych, silników WN i NN
 • lokalizacja usterek, naprawy bieżące instalacji i urządzeń
 • usługi outsourcingowe w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń elektroenergetycznych

Współpraca